LgBA02 Úvod do syntaxe

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvodní kurz, který představuje základy syntaktické analýzy přirozeného jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- rozumět syntaktické struktuře vět přirozeného jazyka;
- systematicky hledat pravidla tvořící ze slov věty;
- chápat některá obecná formální omezení přirozeného jazyka.
Osnova
 • úvod do technik a cílů syntaktické analýzy přirozeného jazyka;
 • gramatičnost a negramatičnost, závislostní a složková syntax, morfosyntaktické rysy;
 • vztah slovníku a gramatiky, syntaktická struktura vět přirozeného jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • Hayes, Bruce, Susan Curtiss, Anna Szabolcsi, Tim Stowell, Edward Stabler, Dominique Sportiche, Hilda Koopman et al. Linguistics: An introduction to linguistic theory. John Wiley & Sons, 2013.
  doporučená literatura
 • ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. Vyd. 2. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství. 573 s. 1966. URL info
 • FROMKIN, Victoria a Robert RODMAN. An introduction to language [Fromkin, 1998]. 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. xvii, 566. ISBN 0-03-018682-X. 1998. info
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. first published. Malden: Blackwell Publishing. xii, 386. ISBN 9781405118538. 2006. info
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. a Jacqueline GUÉRON. English grammar : a generative perspective. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers. xiii, 672. ISBN 063118838X. 1999. info
 • HAEGEMAN, Liliane. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell. 618 s. ISBN 0-631-16563-0. 1993. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 6 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.