PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L35
Předpoklady
PJA302 Jazyková cv. a konverzace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dvousemestrový konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé. Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka C1 "stopień średni specjalistyczny" (dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka).
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Polski mniej obcy".
Literatura
  povinná literatura
 • Madeja, A.: Polski mniej obcy, Katowice 2007
  neurčeno
 • Lipińska, Ewa. Elżbieta Grażyna Dąmbska. Kiedyś wrócisz tu. Kraków 2003.
 • Szelc-Mays, Magdalena. Coś wam powiem... Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000.
 • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik. Kraków 2002.
 • Mędak, Stanisław. Co z czym? Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Iść czy jechać? Kraków 2003.
 • 3. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • 2. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • 5. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • 4. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemný test (75%) a ústní zkuška. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PJA305