PSBB035 Sebezkušenostní víkend s arteterapií

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Halámková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Pučelíková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem účasti v kurzu je motivace k sebepoznání skrze arteterapeutické techniky a otevřenost v rámci skupiny. Motivace studentů a studentek bude posouzena na základě motivačního dopisu, který studenti/tky dodají k žádosti o zápis předmětu. Motivační dopis o délce maximálně 1 normostrany by měl mít podobu eseje, ve které student/ka popíše svoje důvody k zájmu o kurz a svoje očekávání s tím spojené. Kurz doporučujeme studentům a studentkám, kteří již absolvovali předmět PS_BA011 Sociálně-psychologický výcvik ve skupině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání vlastních zkušeností i základních teoretických poznatků ze skupinové arteterapie. Cílem je rozšíření sebepoznání skrze arteterapeutické techniky a schopnost sdílení svých zážitků před skupinou.
Výstupy z učení
Student/studentka bude po absolvování předmětu: -schopen/schopna lépe rozumět skupinové dynamice a jeho/její roli v ní -mít za sebou zážitek vlastního sebepoznání -schopen/schopna použít praktické nástroje pro práci se skupinou, případně jedincem -schopen/schopna použít konkrétní materiály pro další seberozvoj -schopen/schopna používat současnou literaturu v dané oblasti
Osnova
  • Zásady práce se skupinou. Hranice skupiny a skupinové bezpečí. Skupinová dynamika. Základní techniky arteterapie. Arteterapie - konkrétní techniky ve skupině. Arteterapie - konkrétní techniky pro jednotlivce. Základní techniky pohybové terapie a dramaterapie. Imaginace a relaxace.
Literatura
    doporučená literatura
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
  • Katatymně imaginativní psychoterapie. Edited by Hanscarl Leuner - Eberhard Wilke, Translated by Lucie Pelková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 247 s. ;. ISBN 978-80-7367-248-5. info
  • SMITH, Edward W. L. Tělo v psychoterapii. Translated by Silvie Struková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 205 s. ISBN 9788073671440. info
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 8071786160. info
  • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 8071785865. info
Výukové metody
Předmět bude v semestru jaro 2021 probíhat online formou, všechny skupinové aktivity jsou spojeny se skupinovými aktivitami v předmětu PS_BB061 Sebezkušenostní víkend s arteterapií. Celková kapacita obou předmětů je 24 studentů a studentek. V prvním týdnu semestru proběhne skupinový online hovor - společně zahájíme předmět, obeznámíme studenty a studentky s informacemi o předmětu a seznámíme se. Poté bude každý student a každá studentka vypracovávat v průběhu semestru 10 úkolu, z nichž většinu je možné vypracovat individuálně, některé zahrnují spolupráci dvou a více lidí. V závěru semestru proběhne druhý (a poslední) skupinový hovor. Budeme se věnovat sdílení zkušeností studentů s jednotlivými úkoly, společně zhodnotíme průběh semestru a případně poskytneme odpovědi na otázky z řad studentů a studentek. V závěru "výcviku" budou mít studenti/studentky za úkol napsat krátkou esej o arteterapii a svých zkušenostech.
Metody hodnocení
Aktivní účast na celém programu (=odevzdání všech 10 úkolů v rámci deadlinu a účast na dvou videokonferencích), krátká esej v závěru "výcviku".
Informace učitele
V jarním semestru 2021 kurz proběhne online, z důvodu protiepidemiologických opatření. Předpokládané termíny uvádíme zde: první skupinový videohovor - pátek 5. 3. odpoledne (o času a platformě budeme včas informovat emailem) deadline pro splnění všech 10 úkolů - 14. 5. 2021 - úkoly budou včas přidány do interaktivní osnovy předmětu druhý skupinový videohovor - cca poslední týden v květnu (bude upřesněno) deadline pro zaslání reflexe k předmetu - do konce zkouškového období
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 x za semestr - PÁ-NE.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022.