REDDS1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
konzultace. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kontrola a konzultace postupu prací na disertaci, kontrola metody zpracování jednotlivých kapitol.
Předmět se uskutečňuje formou individuálních konzultací se školitelem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Výstupy z učení
Student bude schopen prezentovat formou domluvenou se školitelem část své disertační práce.
Osnova
  • Kontrola a konzultace postupu prací na disertaci, kontrola metody zpracování jednotlivých kapitol.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je požadováno odevzdání domluveného penza disertace v myšlenkově ucelené podobě (kapitola, podkapitola včetně bibliografie) na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.