SIJ615 Teze doktorské práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní osnova doktorské práce s elementární bibliografií.
Osnova
  • 1. Vymezení cíle. 2. Metody. 3. Základní prameny a jejich zhodnocení. 4. Vlastní výsledky a jejich zpracování. 5. Diskuse výsledků v konfrontaci s cíli. 6. Použité prameny
Literatura
  • Čermák, František. 2001. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
  • Hjelmslev, Louis. 1971. Jazyk. Praha: Academia.
  • Základní pokyny k zpracování jsou k dispozici na IS MU, konkretizace se odvíjí od charakteru závěrečné práce a specifik tematiky.
Výukové metody
Kritická diskuse námětů a volba argumentů.
Metody hodnocení
Zápočet na základě výsledné podoby tezí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.