VHDM4 Speciální přednáška 4

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Přednášky zahraničních odborníků (akademiků). Přednášky probíhají v angličtině. Přednášky jsou veřejné, přístupné i posluchačům nižších stupňů studia a širší veřejnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit aktuální poznatky, metody a témat muzikologie či příbuzných oborů. Nedílnou součástí přednášek je řízená diskuse. Důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky oborově i interdisciplinárně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby
-samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce
- v plném rozsahu ovládat diskurz oboru a metodologické problémy
- orientace v současných muzikologických a kulturně společenských trendech
Osnova
 • Metodologie vědy
 • historická muzikologie
 • mezioborové vztahy
 • hudební teorie a estetika
Literatura
  doporučená literatura
 • Disciplining music : musicology and its canons. Edited by Katherine Bergeron - Philip V. Bohlman. Chicago: University of Chicago Press, 1992. xi, 220. ISBN 0226043681. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 2, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : (1. část). Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 351-642 s. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • KERMAN, Joseph. Contemplating music : challenges to musicology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 255 s. ISBN 0674166787. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse.
Metody hodnocení
zkoušení
Informace učitele
Výuka je vedena formou přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.