ETMA105 Odborná exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni identifikovat a analyzovat projevy tradiční kultury v terénu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni identifikovat a analyzovat projevy tradiční kultury v terénu (ve vybraném regionu střední Evropy).
Osnova
  • Návštěva etnografických expozic, muzeí v přírodě, uměleckých a kulturních památek.
  • Sledování tradičních forem života.
  • Navázání kontaktů s univerzitními a muzejními pracovišti.
  • Poznání krajanského života.
Literatura
Výukové metody
Poznávací cesta
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.