FAVMa030 Odborná stáž

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/4. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje povinnost absolvovat praktickou stáž v rámci domácího filmového a audiovizuálního sektoru: typicky Česká televize, Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, produkční společnosti, festivaly, kina apod.
Délka stáže: minimálně 4 týdny / 20 pracovních dnů.
Cílem kurzu je propojit výuku a výzkum s praxí a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Propojit studium a výzkum s praxí.
Využívat poznatků a dovedností nabytých praxí.
Zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce.
Osnova
  • Odborná stáž.
  • Zpráva ze stáže.
Literatura
  • Podle náplně příslušné stáže.
Výukové metody
Odborná stáž.
Metody hodnocení
Zpráva ze stáže obsahuje jednak hodnocení stáže stážistou, jednak hodnocení stážisty tutorem.
Zpráva ze stáže se podává na formuláři, který je ke stažení na webu FAV.
Podklady k zápočtu se odevzdávají do 14 dnů po skončení praxe.
Předmět doporučujeme zapsat si až poté, co byla praxe absolvována, tedy do následujícího semestru, případně do semestru, na jehož počátku byl výkon příslušné praxe zahájen.
Stáže budou podle možností výběrově podporovány mimořádným stipendiem.
Doporučuje se náplň praxe a její uznatelnost předem konzultovat s vyučujícím předmětu
Informace učitele
http://fav.phil.muni.cz/studium/praxe-a-staze
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.