KJ1A034 Katalánská lingvistika 4

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 G22
Předpoklady
KJ1A002 Seminář 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
En aquesta assignatura es treballaran qüestions de sintaxi catalana. L’objectiu principal de l’assignatura és proporcionar als alumnes una descripció del funcionament de la sintaxi catalana, tenint en compte com es manifesten en aquesta llengua alguns dels principis lingüístics universals.
Výstupy z učení
En acabar l'assignatura, l'estudiant podrà: 1. Analitzar diversos fenòmens sintàctics de forma adequada i argumentada. 2. Reflexionar al voltant de la llengua catalana, tenint en compte la variació lingüística i la relació del català amb altres llengües.
Osnova
 • 1. La sintaxi: conceptes i fonaments teòrics
 • 2. Les categories i les funcions sintàctiques
 • 3. L’estructura sintagmàtica: moviments de nucli i principis generals de les relacions sintàctiques
 • 5. El sintagma verbal: els arguments del verb, els adjunts i els altres modificadors verbals
 • 6. La predicació no verbal
 • 7. El sintagma nominal: estructura argumental i altres complements
 • 8. El sintagma adjectival
 • 9. Estructura de les altres categories
 • 9. L'oració: modalitat oracional 10. Oracions compostes: coordinació i subordinació
Literatura
  povinná literatura
 • Bosque, Ignacio & Javier Gutiérrez-Rexach (2009): Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.
 • Gramàtica de la llengua catalana. Primera edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016, xli, 1439. ISBN 9788499653167. info
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 2181-34. ISBN 9788497873123. info
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 993-217. ISBN 9788497873123. info
  doporučená literatura
 • Bonet, Sebastià & Joan Solà (1986): Sintaxi generativa catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Cuenca, Maria Josep (2005): Sintaxi catalana. Barcelona: UOC.
 • GINEBRA, Jordi a Anna MONTSERRAT. Diccionari d'ús dels verbs : règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. Edited by Xavier Rull - Anna Saperas. Primera edició en aquesta c. Barcelona: Educaula, 2009, 489 stran. ISBN 9788492672219. info
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Joan Solà - Gemma Rigau Oliver. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, xxxviii, 9. ISBN 9788497873123. info
  neurčeno
 • Cuenca, Maria Josep (1995): Sintaxi fonamental: les categories gramaticals. Barcelona: Empúries.
Výukové metody
Lectures, classe magistral, exercicis, deures, debats
Metody hodnocení
1a convocatòria: 30% pràctiques setmanals avaluables; 70% examen
2a convocatòria: examen
Vyučovací jazyk
Katalánština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.