KJ1B004 Jazyková cvičení 4

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Předpoklady
KJ1B003 Cvičení 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi eines i recursos comunicatius relacionats amb l’expressió oral i amb la variació lingüística, de manera que siguin capaços de produir discursos orals complexos, en paràgrafs, propis d’un parlant de nivell avançat (C1) i que siguin capaços d’identificar la variació lingüística en català. Alhora, es treballarà àmpliament la comprensió oral de textos, que es procurarà que, a més, aportin informació sobre qüestions relatives a la cultura i a la literatura catalanes.
Výstupy z učení
A final de curs l'alumnat ha de ser capaç d'entendre i produir qualsevol tipus de text oral i escrit en català.
Osnova
 • 1. Introducció a la variació lingüística
 • 2. Llengua oral i llengua escrita: caracterització i complexitat lingüística
 • 3. Els discursos orals formals
 • 4. L’estàndard oral i la llengua dels mitjans de comunicació
 • 5. Els discursos orals informals
 • 6. El col·loquial fingit: realisme o versemblança?
Literatura
  povinná literatura
 • Castellà, Josep M. (2004). Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Marí, Isidor (1983): “Registres i varietats de la llengua”, COM ensenyar català als adults, 3. Disponible a (Consulta: 26-7-2016).
  doporučená literatura
 • Payrató, Lluís (1996): Català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València.
  neurčeno
 • Bassols, Margarida & Mila Segarra (ed.) (2009). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo.
 • Payrató, Lluís (ed.) (1998): Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Výukové metody
Classe magistral, pràctiques, presentacions
Metody hodnocení
Examen oral i escrit
Vyučovací jazyk
Katalánština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.