LgBB06 Italické a románské jazyky

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 K21
Předpoklady
Kurz je určen pro filology. Studenti obecné jazykovědy se v tomto kurzu přpojují ke studentům romanistických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška sestává ze dvou částí. První podává přehled jazyků Apeninského poloostrova a přilehlých ostrovů ve starověku a informuje o jejich místě mezi indoevropskými, případně neindoevropskými jazyky. Druhá přináší přehled současných románských jazyků, jejich základní charakteristiky a informace o jejich rozšíření. Pochopit kontinuitu vývoje od latiny k románským jazykům, včetně role, kterou sehrály substrátové a adstrátové jazyky.
Výstupy z učení
Posluchači se seznamují s historií latiny předcházející klasickému období, doplněnou o jazykovou historií celého románského světa. Získávají přehled o vzájemných vztazích mezi románskými jazyky, o jejich rozšíření a významu.
Osnova
  • 1. Přehled jazyků Apeninského poloostrova a přilehlých ostrovů ve starověku, jejich zařazení. 2. Místo italických jazyků mezi indoevropskými jazyky; jejich vnitřní klasifikace. 3. Epigrafické památky jazyků starověké Itálie. 4. Šíření latiny mimo Itálii, vývoj lidové (vulgární) latiny. 5. Vliv jazyků substrátových (etruský, oskoumberské, iberský, akvitánský, keltiberský, galský, illyrský, dácký) a jazyků adstrátových (germánské, slovanské, arabský). 6. Klasifikace románských jazyků a jejich přehled: 6.1. Iberorománské: portugalský, galicijský, španělský, katalánský (přechod k okcitánským dialektům, zejména gaskoňskému). 6.2. Galorománské: francouzský, okcitánský, frankoprovensálský. 6.3. Rétorománské: engadino, sur- & subselvánský, ladinský, friulský. 6.4. Sardinský. 6.5. Italský. 6.6. Balkanorománské: dalmatský; istrorumunský, makedorumunský = arumunský, meglenorumunský, dákorumunský & moldavský.
Literatura
    doporučená literatura
  • URBANOVÁ, Daniela & BLAŽEK, Václav. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno 2008.
  • ŠABRŠULA, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Praha, 1980. info
Výukové metody
Souhrnný přehled o jazycích národů starověké Itálie. Prezentace gramatických popisů moderních románských jazyků v kontextu latiny ze strany studentů.
Metody hodnocení
Výstupem kursu je písemné zpracování zadaného tématu, nejčastěji jde o popis zvoleného jazyka či porovnání gramatických struktur dvou jazyků. Od kvality písemné práce se pak odvíjí výsledek zkoušky nebo kolokvia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LgBB06