PRSJA010 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
3 hodiny. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
PRSJA004 Odborný překlad. seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů: a) provést náležitou analýzu textu. b) přeložit vybraný text z češtiny do španělštiny a ze španělštiny do češtiny c) odborně pojednat o překladatelských problémech.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat teotretické znalosti při analýze textu. Je schopen přeložit texty na vybraná témata a dokáže poučeně pojednat o překladatelských problémem, stejně jako o možných řešeních.
Osnova
  • Zkouška je písemná a skládá se ze tří částí: 1) Analýza textu 2) Komentovaný překlad ze španělštiny do češtiny 3) komentovaný překlad z češtiny do španělštiny.
Literatura
  • Dubský, Josef, Gran diccionario espanol-checo. Praga, Academia, 1993.
  • Diccionario del espanol actual. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1988, ISBN 9 788425319792
  • Diccionario de la Real Academia Espanola. Madrid, 2008, ISBN: 8432715030850
  • SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS a Gabino RAMOS GONZÁLEZ. Diccionario del espanol actual. 1. reimpr. Madrid: Aguilar, 1999. xxvii, 227. ISBN 842945831X. info
  • CUADRADO, Juan Gutiérrez. Diccionario Salamanca de la lengua espanola. Barcelona: Santillana, 1996. xv, 1726 s. ISBN 84-294-4371-1. info
Výukové metody
Písemná zkouška.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Hranice úspěšnosti: 1) Analýza textu: 20% 2) Komentovaný překlad ze španělštiny do češtiny: 40% 3) komentovaný překlad z češtiny do španělštiny: 40%
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.