PRSJA010 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
3 hodiny. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
PRSJA004 Odborný překlad. seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů a studentek: a) provést náležitou analýzu textu b) přeložit vybraný text ze španělštiny do češtiny c) odborně pojednat o překladatelských problémech.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat teotretické znalosti při analýze textu. Je schopen přeložit texty na vybraná témata a dokáže poučeně pojednat o překladatelských problémem, stejně jako o možných řešeních.
Osnova
  • Zkouška je písemná a skládá se ze tří částí: 1) analýza textu 2) překlad ze španělštiny do češtiny 3) reflexe překladatelských problémů a řešení. Překlad se píše v počítačové učebně ve wordu. Lze používat on-line slovníky, terminologické databáze, encyklopedie, paralelní texty. Práce se píše 4 vyučovací hodiny (4 x 45 minut).
Literatura
  • Diccionario de la Real Academia Espanola. Madrid, 2008, ISBN: 8432715030850
  • Diccionario del espanol actual. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1988, ISBN 9 788425319792
  • Dubský, Josef, Gran diccionario espanol-checo. Praga, Academia, 1993.
  • SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS a Gabino RAMOS GONZÁLEZ. Diccionario del espanol actual. 1. reimpr. Madrid: Aguilar, 1999. xxvii, 227. ISBN 842945831X. info
  • CUADRADO, Juan Gutiérrez. Diccionario Salamanca de la lengua espanola. Barcelona: Santillana, 1996. xv, 1726 s. ISBN 84-294-4371-1. info
Výukové metody
Písemná zkouška. Při překladu student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a překladatelské schopnosti s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Písemný překlad s komentářem. Zdrojový text má rozsah zhruba 2 strany.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.