ROMJASEM4 Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROMJASEM3 Doktorský seminář III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorské semináře se konají jednou až dvakrát za semestr (podle počtu zapsaných studentů) a jejich náplní je prezentace dílčích výsledků či metodologických problémů spojených s projekty disertačních prací doktorandů. Cílem předmětů je, aby každý doktorand dvakrát přednesl příspěvek v rámci série Doktorských seminářů I-IV, vyslechl si od ostatních připomínky ke svému příspěvku a aktivně se zúčastnil debaty na seminářích. Předmět má podporovat interdisciplinaritu a lepší orientaci v rámci oboru jazykovědy románských jazyků a má přispět k rozvoji kritického myšlení a argumentačních schopností doktorandů.
Osnova
  • 1. Zadání tématu příspěvku ve spolupráci s vedoucím.
  • 2. Zpracování tématu a včasné rozeslání textu předem ostatním doktorandům a školitelům, aby se s textem mohli předem seznámit a mohli si připravit své připomínky a komentáře.
  • 3. Přednes příspěvku a reflexe připomínek, diskuse nad textem.
Literatura
  • Zadá školitel pro jednotlivé referáty. Appointed by supervisors.
Metody hodnocení
Přednes vlastního příspěvku na semináři.
Seznámení se s texty ostatních doktorandů s předstihem, příprava kritických připomínek k textům ostatních.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ROMJASEM4