ROMJASEM4 Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorské semináře se konají vždy jednou za semestr pro všechny studenty v oboru románské literatury. Studenti si pro tyto semináře připraví prezentaci problematiky, kterou zkoumají. Prezentace slouží pro následnou diskusi, kterou řídí jeden z vyučujících. Semináře umožňují mezispecializační konfrontaci, prověřují také argumentační schopnost doktorandů.
Osnova
  • 1. Zadání tématu. 2. Zpracování tématu. 3. Přednes referátu.
Literatura
  • Zadá školitel pro jednotlivé referáty. Appointed by supervisors.
Metody hodnocení
Referát přednesený na semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.