SJURS01J Reflektivní seminář praxe ŠJ I - jednooborový

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 10:00–11:40 G32
Předpoklady
NOW ( SJUPP01J Pedagogická praxe ŠJ I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je reflektovat společně s oborovým didaktikem a ostatními studenty náslechy realizované na příslušné SŠ, tandemovou výuku a vlastní výuku.
Výstupy z učení
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele i vlastní výuku.
Osnova
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů a stínování reflexe vlastní výuky
Literatura
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
Výukové metody
semináře s aktivní účastí, reflexe, diskuze.
Metody hodnocení
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.