SJURS03J Reflektivní seminář praxe ŠJ III - jednooborový

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( SJUPP03J Pedagogická praxe ŠJ III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je reflektovat společně s oborovým didaktikem a ostatními studenty praxi realizovanou na příslušné SŠ. Uvádět do souvislostí teoretické poznatky s praxí.
Výstupy z učení
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele a především vlastní výuku.
Osnova
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů a stínování reflexe vlastní i tandemové výuky
Literatura
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
Výukové metody
semináře s aktivní účastí, prezentace, reflexe, diskuze.
Metody hodnocení
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.