TIM_M_004 New Media Art Obsessions II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N51
Předpoklady
- Předmět je určen studentů navazujícího magisterského studia TIM.
- Předpokladem jsou znalosti oboru umění nových médií na úrovni bakalářské SZZ.
- Vyžadována je schopnost číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dominantními tematickými okruhy, opakujícími se motivy a interpretačními rámci umění nových médií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pohovořit o základních tematických okruzích a opakujících se motivech umění nových médií;
- popsat základní strategie uměleckého využívání nových médií;
- popsat rozdíly mezi základními interpretačními rámci umění nových médií.
Osnova
 • Interpretační rámce umění nových médií:
 • - Znějící obrazy: performativita kódu.
 • - Softwarová studia: angažovaná věda a spekulativní software.
 • - Aparát-operátor systém a obecná teorie gest.
 • - Figura kyborga: post-humanismus vs. trans-humanismus.
 • - Svět strojů a vznešené.
 • - Logiky remediace: transparence a hypermediace.
 • - Zlá média.
 • - Hackability.
 • - Postmoderní stroj: remake, remix, apropriace.
Literatura
 • HORÁKOVÁ, Jana. Listening to Art on a Seabed. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, 2017, č. 1, s. 155-168. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-1-15.
 • HAYLES, Katherine N. How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago - London: University of Chicago Press, 1999.
 • HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7214-5.
 • NAVAS, Eduardo: Remix Theory. http://remixtheory.net/
 • FLUSSER, Vilém; BEC, Louis. Vampyroteuthis Infernalis. A Treatise, with a Report by the Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. FULLER, Matthew. Software studies: a lexicon. Cambridge, Mass.:
 • FLUSSER, Vilém. Into the Universe of Technical Images. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.
 • BOLTER, Jay David: Remediation. Understanding new media. MIT Press, 2000.
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Gestures That Software Culture Is Made Of. In MAP – Media / Archive / Performance, Leipzig, Germany: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, 2016, No. 7, p. 1-18. Available online: < http://www.perfomap.de/map7
 • FULLER, Matthew. Software Studies. A Lexicon. London: MIT Press, 2008.
 • FULLER, Matthew a Andrew GOFFEY. Evil media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2012. ISBN 978-0-262-01785-5.
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, referáty.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, účast na zvaných přednáškách.
Písemný test (10 otázek, minimálně 50 % správných odpovědí), odevzdání rešerší, referát na vybrané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/TIM_M_004