ETMB114 Etnologické praktikum: SIEF 2023

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
40 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje pokročilejší praktikum pro studenty etnologie a příbuzných oborů s cílem získat praktické zkušenosti spojené s přípravou a zajištěním světového kongresu SIEF.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude disponovat student praktickými znalostmi, které získá aktivním zapojením do přípravy a průběhu světového kongresu SIEF.
Osnova
  • 1. Participace na přípravných pracích v měsících únor až červen 2023.
  • 2. Zapojení do organizačního a technického zajištění průběhu kongresu ve dnech 5. až 10. 6. 2023.
  • Podrobné inforamce a registrace dobrovolníků: https://etnologie.phil.muni.cz/media/3495017/vyzva-studenti-sief.pdf
Výukové metody
Teoretická příprava, cvičení, aktivní zapojení do přípravy kongresu.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Informace učitele
https://etnologie.phil.muni.cz/media/3495017/vyzva-studenti-sief.pdf
Požadavky:
1. Angličtina na úrovni B1, výhodou B2 (vítáni jsou i dobrovolníci schopni navíc komunikovat německy či dalšími světovými jazyky).

2. Komunikativnost. 3. Základní znalosti obsluhy informačních technologií. 4. Absolvování školení a pravidelných koordinačních schůzek během jarního semestru 2023.
5. Osobní aktivní účast na kongresu ve dnech 5.–10. června 2023.

6. Operativní plnění úkolů bezprostředně spjatých s hladkým průběhem kongresu (při registraci účastníků, poskytování informací a pomoci účastníkům /navigace, informace o kongresu, program kongresu/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/ETMB114