NJUPP01S Náslechová praxe

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Julia Häußermann, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a didaktiky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: aby studenti začali utvářet svá sebepojetí učitele, dokázali reflektovat praxi a rozvinuli základní didaktické dovednosti.
- umožnit studentům hospitovat ve výuce svého provázejícího učitele v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- produktivně využívat poznatky z hospitací
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
  • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 6 hodin stínování (1 celý den) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem 9 hodin náslechu výuky a žáků ve výuce + 1.5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem 3 vyučovací hodiny výuky v tandemu + 1.5 hodin reflexe s provázejícím učitelem 10 hodin dalších činností přímo ve škole
Literatura
  • ZIEBELL, Barbara. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2007. 1 DVD-vide. ISBN 9783468496196. info
  • SORGER, Brigitte. Lehrerverhalten und Lehrerrolle im DaF-Unterricht. In Fremd Sprachen Politik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa. 1. vyd. Wien - München: Jugend und Volk, 1993. s. 161-170. Schulheft 68/ 1993. ISBN 3-224-1 9343-3. info
  • SÖNTGEN, Willy. Unterrichtsanalyse : methodische Ansätze und ihre wissenschaftstheoretischen Implikationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 1992. 145 s. ISBN 3860640283. info
  • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981. 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
Výukové metody
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.