RSb016 Konverzace a písemný projev v ruštině II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Agapova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Maksim Dyumin (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Agapova, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb016/01: Pá 12:00–13:40 A31, kromě Pá 12. 5. ; a Pá 12. 5. 12:00–13:40 B2.24, A. Agapova
RSb016/02: Út 10:00–11:40 L10, M. Dyumin
Předpoklady
RSb015 Konverzace v ruštině I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zdokonalení jazykových a komunikativních kompetencí založených na nácviku poslechu a čtení s porozuměním. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny jak v ústním, tak i písemném projevu, schopnost dorozumět se v běžných situacích každodenního života a pohotové vyjadřování na probíraná témata s použitím nové slovní zásoby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
pracovat s publicistickým i literárním textem v ruštině;
diskutovat v rámci probraných témat, argumentovat svůj názor;
správně z hlediska fonetického, lexikálního a gramatického tvořit ruské věty a ústně i písemně vyjádřit vlastní názor v ruštině s použitím nové slovní zásoby;
na základě získaných znalostí samostatně pracovat s texty na uvedená témata.
Osnova
 • Tradice v životě člověka.
 • Svátky v Rusku a v České republice.
 • Ruská a světová kuchyně. Restaurace. Vaření.
 • Studentský život. Moje životní plány.
 • Cizí jazyky v životě současného člověka.
 • Systém vzdělávání v Rusku.
 • Moderní technologie. Počítače v našem životě.
 • Internet. Sociální sítě.
 • Umělá inteligence.
 • Stravování. Zdravá výživa.
 • Zdraví a nemoci.
 • Pandemie a změny v každodenním životě.
Literatura
  doporučená literatura
 • Starovojtova, I. A.: Vaše mnenije. Učebnoje posobije po razgovornoj praktike. Moskva, 2006.
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014, 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 8-oje izd., ispr. i dop. Sankt-Peterburg: Izdatel'skij dom "MIRS", 2008, 373 s. ISBN 9785913950130. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004, 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
  neurčeno
 • Aktuální periodiky, internet (články z ruských časopisů a novin)
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Veronika MISTROVÁ a Natalia ARAPOVA. Ruská konverzace. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: LEDA, 2000, 215 s. ISBN 8085927632. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999, 125 stran. ISBN 808592756X. info
Výukové metody
Základním požadavkem je aktivní účast na seminářích, doplněná odevzdanými písemnými esejemi na vybraná témata. Diskuse, interpretace čteného a vyslechnutého textu, práce ve skupinách, skupinové projekty. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Esej, prezentace na vybrané téma.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Podmínky absolvování předmětu: Aktivní účast na hodinách (tolerance 2 absencí). • Včasné odevzdání zadaných esejí • Pravidelné plnění zadaných úkolů (domácí cvičení, krátké písemné práce, vyhledávání a nastudování materiálu na určité téma).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.