SUS_04 Praxe v kulturních institucích I.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
80 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Nejsou požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty se základními principy fungování kulturních institucí. Výuka probíhá formou praktických stáží.
Výstupy z učení
- Student získá cennou zkušenost s organizací a řízením konkrétní kulturní instituce
- Získané znalosti dále využije ve svém profesním odborném životě
Osnova
  • Praxe v kulturní instituci v rozsahu 80 hodin dle nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru.
Literatura
    doporučená literatura
  • Cultural policy in the Czech republic (Souběž.) : Kulturní politika v České republice. info
  • PATOČKA, Jiří a Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vydání první. Praha: ASPI, 2008. 199 stran. ISBN 9788073573478. info
  • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006. 399 stran. ISBN 807277316X. info
  • Cultural policy in the Czech republic. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001. 82 s. ISBN 80-86310-18-3. info
  • LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasil'jevič. Stati o umění : estetika, kulturní politika, teorie literatury. Edited by Vladimír Dostál. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975. 574 s. URL info
Výukové metody
Odborná praxe
Metody hodnocení
Potvrzení o vykonání praxe, vypracování zprávy o průběhu praxe s podrobným popisem činnosti, s vyhodnocením praxe a popsáním přínosu pro studenta, případně splnění dalších požadavků dle instrukcí vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny v jarním semestru.
https://music.phil.muni.cz/studium/odborne-praxe/informace-k-realizaci-odbornych-praxi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.