TCZJ56 Tlumočení mezi češtinou a ČZJ IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Mgr. Jan Fikejs (přednášející)
Bc. Dana Peňázová (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ56/01: Po 8:00–9:40 L41, I. Kupčíková
TCZJ56/02: Po 10:00–11:40 L41, I. Kupčíková
Předpoklady
TCZJ47 Tlumočení čj - čzj III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je připravit studenty na tlumočení ve vzdělávání.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti znát specifika tlumočení na v primárním, sekundárním i terciálním vzdělávání.
Osnova
  • 1) Specifika tlumočení na základních školách.
  • 2) Specifika tlumočení na středních školách.
  • 3) Specifika tlumočení na vysokých školách v jednotlivých oblastech (jazyková výuka, humanitní předměty, technické předměty).
Literatura
    doporučená literatura
  • KELLET BIDOLI, C.J. Spoken-language and signed language interpretation: Are they really so different? In: Garzone, G., Viezzi, M. (eds.) Interpreting in the 21 st Century (Challengesand Opportunities). John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia: 2
  • HUMPHREYS L, The professional Sign Language Interpreter's Handbook: The Complete, Practual For The Interpreteing Profession. SLI Media, IDaho. ISBN 0972416129
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina. Specifika tlumočení pro neslyšící. Druhé, oravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 85 stran. ISBN 9788087153574. info
  • HORÁKOVÁ, Radka, Naďa DINGOVÁ a Jitka ZAHUMENSKÁ. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 157 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-56-7. info
  • KOMORNÁ, Marie. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 2. opravené. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. info
Výukové metody
samostatná práce, praktická cvičení, seminář s lektorem, samostatné a skupinové výstupy v semináři (projekt)
Metody hodnocení
závěrečné přezkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024, jaro 2025.