ZD_39 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté magisterské studium zvukového designu a multimediálních technologií (ve formě jednooborové, hlavní a kombinované). Při zkoušce má student prokázat požadované znalosti a orientaci v daném oboru v rozsahu definovaném tematickými okruhy SZZ (https://music.phil.muni.cz/studijni-obory/zd/szz).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.