AR2A301 Regestová technika v archivní praxi

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.11, kromě Čt 18. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit posluchače s dnešními formami regestové ediční techniky s důrazem na tvorbu záhlavních regestů pro potřeby archivních katalogů a inventářů.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu si osvojí techniku zpracování záhlavních regestů v archivu nejčastěji zpracovávaných typů písemností.
Osnova
  • 1) Regestová ediční technika a hlavní regestové edice, vztahujících se k českým dějinám
  • 2–4) Ukázky regestů vybraných edic a archivních pomůcek a jejich konfrontace se zdrojovými dokumenty
  • 5–13) Tvorba regestů a katalogových hesel vybraných typů archivních dokumentů
Literatura
  • DEMANDT, Karl Ernst: Moderne Regestentechnik. Der Archivar 10, 1957, s. 33–44, 293–312.
  • ZIMMERMANN, Harald (ed.): Die Regesta Imperii im Fortschreiten und Fortschritt. Köln – Weimar – Wien 2000.
  • Michal Wanner a kol: Základní pravidla pro zpracování archiválií. OAS MV ČR, Praha 2015.
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů (tvorba regestů z archiválií).
Metody hodnocení
Zápočet bude udělován na základě písemného zpracování regestů vybraných archiválií.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AR2A301