PSBA019 Statistické metody II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA009 Metodologie psychologie I && PSBA012 Stat metody I
PSBA012 Statistické metody I PSBA009 Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na konkrétní postupy statistických analýz včetně pokročilých multivariačních technik a konceptu síly testu. Přednášky jsou doplněny o prakticky prováděné analýzy v rámci seminářů. Předmět navazuje na Statistické metody I.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním konceptům statistiky a možnostem jejich aplikace v psychologickém výzkumu; ovládat základní i pokročilejší metody analýzy dat (kontingenční tabulky, koeficienty asociace, korelace, parciální korelace, lineární regrese, faktorová analýza, shluková analýza, diskriminační analýza, MDS, strukturální modelování); porozumět konceptu statistické síly a umět ji využít při plánování výzkumu; interpretovat výsledky analýzy dat; prezentovat výsledky analýzy dat ve výzkumné zprávě.
Osnova
 • Kontingenční tabulky, test Chí-kvadrát, koeficienty asociace;
 • Korelace, jednoduchá lineární regresní analýza;
 • Vícenásobná regresní analýza;
 • Síla testu a rozsah výběru;
 • Prezentace výsledků statistické analýzy;
 • Multivariační techniky: faktorová analýza;
 • Multivariační techniky: shluková analýza;
 • Multivariační techniky: multidimenzionální škálování, diskriminační analýza;
 • Multivariační techniky: strukturální modelování;
 • Reliabilita, analýza položek;
 • Aplikace metod statistické analýzy v psychologických výzkumech;
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th edition. Los Angeles: Sage, Texts, 2014. xxxvi, 915. ISBN 9789351500827. info
  doporučená literatura
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • HEALEY, Joseph F. Statistics: A Tool for Social Research. 3. vyd. Belmont, California: Wadsworth, Inc., 1993. 555 s. ISBN 0-534-17742-5. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Anton Kittil Frisch, Translated by Jaromír Císař. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 351 s. URL info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v počítačové učebně, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Zkouška je složena z písemného testu a z praktické zkoušky - vyřešení několika příkladů a prezentace výsledků v podobě výzkumné zprávy. Do celkového hodnocení se započítávají i body za domácí úkoly či úkoly ve cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.