PVD04 Konzultace se zahraničním odborníkem

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojení si kompetence k druhému (nemateřskému) jazyku, v němž probíhá mezinárodní bádání v oboru.
Výstupy z učení
Posluchač si osvojí jazykovou kompetenci v druhém, nemateřském jazyku mezinárodního bádání (zejména NJ, AJ nebo dalšího dle konkrétního badatelského zaměření a disertačního tématu) aplikovanou při jednom ze základních atributů vědecké práce: konzultaci vybraného badatelského problému s autoritou v oboru.
Osnova
  • Posluchač v rámci tohoto předmětu prokáže svou znalost odborné terminologie některého ze světových jazyků konzultací vybraného problému se zahraničním odborníkem, kterému odprezentuje svůj problém a povede s ním diskusi.
Literatura
  • The literature is assigned individually according to the issues under discussion.
  • Literatura je zadána individuálně podle probírané problematiky.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem, závěrečná konzultace bude realizována s předem vybraným zahraničním odborníkem v přítomnosti školitele.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel na základě prokázání příslušné jazykové kompetence.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD04