RSb014 Současné Rusko

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat zeměpisnou, politickou, společenskou, hospodářskou a kulturní charakteristiku Ruska jako největší země světa, mnohonárodnostního státu s bohatou kulturou zasahujícího do Evropy a Asie a zároveň velmoci,jejíž mocenská politika budí kontroverze. Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem Ruska od rozpadu Sovětského svazu do současnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní rysy vývoje ruského státu a společnosti v posledních 30 letech;
- charakterizovat ruský politický systém a zahraničněpolitickou pozici Ruska;
- rozumět vzájemné pozici a vztahům jednotlivých subjektů Ruské federace;
- vysvětlit význam pravoslaví v ruské společnosti a ozřejmit pozici dalších náboženství v Rusku;
- argumentovaně hovořit o struktuře ruského hospodářství;
- diskutovat o hlavní problémech současného Ruska.
Osnova
 • 1. Milníky historického, politického a společenského vývoje Ruska od rozpadu SSSR do současnosti.
 • 2. Politická charakteristika Ruska (zasazení do mezinárodněpolitického rámce, struktura a aktuální podoba výkonné a zákonodárné moci, hlavní subjekty a aktéři ruského politického života).
 • 3. Ruská federace (administrativní členění, subjekty federace a jejich postavení v rámci celku, státní symboly).
 • 4. Zeměpisná charakteristika Ruska (poloha, hranice, rozloha, reliéf, regiony, města).
 • 5. Hospodářská charakteristika Ruska (základní ekonomické ukazatele, struktura hospodářství země a jednotlivých oblastí, měna, nerostné bohatství, významné průmyslové podniky, hospodářství a státní moc).
 • 6. Demografická, národnostní a náboženská charakteristika Ruska (demografické trendy, národnostní a náboženské složení obyvatelstva, ruská diaspora).
 • 7. Každodenní život (státní a religiózní svátky, ruská kuchyně, klíčové problémy a otázky současné ruské společnosti).
Literatura
  povinná literatura
 • STĚPANOVÁ, Ludmila a VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Reálie současného Ruska. Učebnice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2855-0.
 • SKOKAN, Ladislav. Rusko: geografický přehled. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-7414-995-5.
 • IL'JIČEVA, Ljudmila Jefimovna, Vladimir Savel'jevič KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Rusko ve 21. století : politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 515 s. ISBN 9788073804367. info
  neurčeno
 • Dronov, V. P., Barinova, I. I., Rom, V. Ja., Lobžanidze, A. A.: Geografija Rossii. M., Prosveščenie , 2004.
 • Solov'ev, V. M.: Tajny russkoj duši. M., Russkij jazyk, 2003.
 • Sergeeva, A. V.: Kakie my, russkie? M., Russkij jazyk, 2006.
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov, Translated by Libor Dvořák - Zuzana Soukupo. Vydání první. Praha: Argo, 2015, 769 s. ISBN 9788025709641. info
 • NYKL, Hanuš. Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, 368 stran. ISBN 9788074650789. info
Výukové metody
přednášky, skupinová práce, domácí příprava
Metody hodnocení
písemný test, vystoupení v rámci semináře
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.