PBSNPA2 Vzdělávací politika

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/1. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému.Konkrétními tématy jsou: Vývoj, současný stav a perspektivy českého vzdělávacího systému; Vývoj (periodizace) a analýza české vzdělávací politiky od 90. let do současnosti; Vzdělávací strategie EU jako kontext pro vzdělávací politiku ČR; Základní charakteristiky vzdělávacích systémů nových členských zemí (středoevropské a východoevropské země). Dalším okruhem, na který je kurz zaměřen, jsou jednotlivé (vybrané) klíčové principy vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské vzdělávací politiky, stejně jako české vzdělávací politiky.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška a seminář ukončeno zkouškou
Informace učitele
Literatura: Analýza vzdělávací politiky 1998, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Brdek, M., Jírová, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Codex Bohemia, Praha 1998. České vzdělání a Evropa. Sdružení pro vzdělávací politiku, Praha 1999. Kalous, J.: Teorie vzdělávací politiky. ÚIV, Praha 1997. Krebs, V., Durdisová, J., Poláková, O., Žižková, J.: Sociální politika. Codex, Praha, 1997. Lidské zdroje v České republice 1999. Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní vzdělávací fond, Praha 1999. Potůček, M.: Sociální politika. SLON, Praha 1995. Priority pro českou vzdělávací politiku. Univerzita Karlova, Praha 1999. Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. SLON, Praha 1993. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny Gnosos, Praha 1997. Zprávy o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.