CJBB66 Pragmatika I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:00–13:15 C11bezkodu
Předpoklady
CJA001 Úvod do stud. česk. jaz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kursu se probírá pozice pragmatiky jako lingvistické disciplíny ve vztahu k sémantice a ke gramatice. Dále se podává výklad o deixi (časoprostorové, personální a sociální) a referenci, referenci jakožto jednání, o informační struktuře textu. Dalším okruhem jsou řečové akty , na ně navazuje výklad o implikaturách, teorii relevance, zdvořilosti a ironii. Následuje výklad o konverzační analýze a analýze diskursu.
Osnova
  • 1. Lingvistická pragmatika Pragmatika a sémantika Pragmatika a gramatika 2. Deixe a reference Typy deixe Deiktický systém v jazyce Referenčnost vs. atributivnost Reference anaforická Reference jako jednání 3. Informační struktura textu Předmět řeči Izotopické vztahy v textu 4. Implikatury Konverzační maximy Konvenční implikatura Relevance Zdvořilost, ironie 5. Řečové akty Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce Austin, Searle, jejich kritici a pokračovatelé Řečové akty v češtině Ilokuční slovesa 6. Konverzační analýza Geisova dynamická teorie řečových aktů Konverzační analýza a analýza diskursu
Literatura
  • Literatura bude zadána na začátku semestru.
Metody hodnocení
Kurs má formu pracovní přednášky; podmínkou ukončení bude úspěšné zpracování stručného testu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.