LJMgrB26 Arabský svět v době antiky a raného středověku II

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Út 16:40–18:15 A31 stara
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Historie Arabů od království Sába a Ma in i arabských kmenů mimo jihoarabské říše s hlavním důrazem na vztahy Arabů k Asýrii, Sýrii, Palestině a později antickému světu. Romanizace a christianizace Arabů. Vznik islámu, jeho souvislosti s judaismem a křesťanstvím.
Osnova
 • 1)Vznik chalífátu a jeho rozkvět za prvních volených chalífů. Dobytí Persie, výboje proti Byzanci. První tažení do západního Středomoří. 2) Struktura muslimského státu v této doobě. 3) Nástup Ummajovců. Rozdělení muslimů na šíity a sunnity. 4) Muslimské výboje a stát za chalífů z Damašku. 5) Arabové a Maurové dobývají vizigótský stát. 6) Dějiny emírátu a později chalífátu v al-Andalus. 7) Rozdělení obyvatelstva ve zdejším státě, vztah ke křesžtanům a židům. 8) Křesťanská království na severu a západě Španělska. Reconquista. 9) Muslimský stát za chalífů z Bagdádu. Přebírání vzorů z Persie a Byzance, vytvoření multietnické společnosti. 10) Rozpad chalífátu na východě. 11) Souborný výklad o muslimské státě a právu. 12) Muslimská etika. 13) Islám a válka. 14) Muslimové a dědictví antiky, přínos muslimů vědě a kultuře středověké Evropy.
Literatura
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • BEČKA, Jiří a Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
K základní literatuře je třeba přiřadit i díla Aloise Musila, M. Paulínyho a R. Veselého.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 08:06, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému