KRMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je určen pro studenty, kteří si zvolili klasickou řečtinu jako diplomový obor a slouží jako odborná a metodologická příprava pro napsání diplomové práce. Student vybírá vedoucího diplomového semináře s ohledem na své odborné zájmy, v tomto případě volí jazykovědnou či literárněvědnou specializaci.
Osnova
  • Osnova práce, jež bude předmětem výuky v semináři a při konzulacích, je závislá na zvoleném tématu, obecně: rešerše literatury, pramenná rešerše, zpracování dílčích problémů, formulace jednotlivých kapitol, zpracování poznámek a doprovodného aparátu, seznam literatury a pramenů.
Literatura
  • Literatura - individuální dle zadání diplomového úkolu.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě uspokojivého průběhu konzultací a dostatečného pokroku v přípravě diplomové práce. Absolvování tohoto semináře je v případě diplomového oboru podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.