MUKS63 Muzejní pedagogika II.

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Mrázová (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Mrázová
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Holman
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Kurz navazuje na kurz Muzejní didaktika I. a pracuje s poznatky v něm získanými.
Seznamuje se základními dokumenty, které pomáhají v muzejně didaktické práci a dále se základními lektorskými dovednostmi při práci se skupinou.
Součástí kurzu jsou exkurze do brněnských muzeí zaměřené na setkání s muzejními pedagogy a praktické ukázky muzejně pedagogických programů.
Osnova
  • Tvorba vzdělávací strategie muzea;
  • Rámcové vzdělávací programy a jejich aplikace do přípravy programu;
  • Lektorské dovednosti pro vedení programu;
  • Lektorské dovednosti při práci se skupinou;
  • exkurze;
  • Reflexe exkurzí;
Literatura
  • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum - nový prvek v kultuře pro děti. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 15-18. ISSN 1211-3384. info
  • JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění. Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484. info
  • JŮVA, Vladimír. Úvod do umělecké pedagogiky [Jůva, 1973]. Vyd. 1. Brno: UJEP Brno, 1973. 71 s. info
Metody hodnocení
Aktivní využití teoretických poznatků a získaných praktických dovedností při přípravě a prezentaci návrhu vlastního muzejně pedagogického programu
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.