MUKS63 Muzejní didaktika I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Monika Mažárová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 9:00–12:40 M22, Pá 13. 11. 9:00–12:40 M22, Pá 4. 12. 9:00–12:40 M22, Pá 8. 1. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student definuje základní pojmy muzejní didaktiky, výukové metody i koncepty, vysvětlí specifika a možnosti vzdělávací situace v muzeu a připraví její rozbor v praxi.
Osnova
  • definice muzejní didaktiky; vztah muzea a formálního vzdělávání; vzdělávací situace v muzeu; výukové metody, přístupy a koncepty v muzejní pedagogice; didaktické pomůcky a materiály
Literatura
  • Náhradní obsah: Talboys, G. K.: Museum Educator´s Handbook, Londýn 2000
  • MRÁZOVÁ, Lenka a Barbora SVÁTKOVÁ. Aktivizující metody v muzejní pedagogice (text). Brno: Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017. 27 s.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 140 s. ISBN 9788024430034.
  • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Škola muzejní pedagogiky 1. Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Vyd. 1. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 131 s. ISBN 978-80-244-1866-7.
  • JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7315-207-9. info
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
Výukové metody
frontální, skupinová a kooperativní výuka
Metody hodnocení
zpracování seminárního úkolu a jeho následná prezentace prokazující teoretickou orientaci v oblasti muzejní didaktiky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUKS63