UZPHK2104 Současná filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
10 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 26. 9. 11:40–13:15 B11, Pá 14. 11. 11:40–13:15 B11, Pá 12. 12. 11:40–13:15 B11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvést studenty do problematiky německé, angloamerické a francouzské filosofie 19. a 20. století;
seznámit je s duchovním a intelektuálním vývojem Německa, Anglie, Spojených států a Francie v uvedeném období, včetně proměn institucionálních akademických a vědeckých a proměn filosofických pracovišť na pozadí společenského a politického vývoje země;
naučit studenty využívat informace o charakteristikách německé, angloamerické a francouzské filosofie v tomto období ve vlastní práci;
vymezit hlavní znaky amerického transcendentálního idealismu: R.W.Emerson;
vymezit hlavní znaky americké pragmatismu: W. James, J. Dewey;
seznámit se s britskou analytickou filosofií (G. E. Moore, B. Russell, J. L. Austin) a americkým neopragmatismem a postanalytickou filosofií;
Osnova
 • Hlavní filosofické směry a školy v Německu ve 20. století;
 • Frankfurtská škola;
 • filosofická hermeneutika;
 • Ritterova škola;
 • erlangenská škola;
 • německý existencialismus;
 • fundamentální ontologie M. Heideggera;
 • fenomenologie - E. Husserl, M. Scheler,H. Rombach;
 • filosofie na konci 20. století: H. Blumenberg, O. Marquard, P. Sloterdijk
Literatura
 • BLECHA, Ivan. Proměny fenomenologie : úvod do Husserlovy filosofie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 403 s. ISBN 9788072549382. info
 • HORYNA, Břetislav. Teorie metafory. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 86 s. sv. 228. ISBN 978-80-7182-235-6. info
 • HROCH, Jaroslav. Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie, Contemporary Anglo-American and Canadian Philosophy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. 173 s. ISBN 80-210-3269-3. info
 • HORYNA, Břetislav. Filosofie posledních let před koncem filosofie :kapitoly ze současné německé filosofie. Vyd. 1. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1998. 348 s. ISBN 80-85917-49-1. info
 • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
 • DESCOMBES, Vincent. Stejné a jiné :čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 181 s. ISBN 80-85241-74-9. info
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zkouškou, která má formu písemného testu. Účast na testu je povinná. Test má 16 otázek a je hodnocen podle úspěšnosti: 16 správných odpovědí A; 15 správných odpovědí B; 14 správných odpovědí C; 13 správných odpovědí D; 12 správných odpovědí E. Méně než 12 správných odpovědí - neuspěl/a.
Informace učitele
Literatura označená číslem 1 je povinná. Studující mohou využívat další tituly po dohodě s přednášejícími, ty však nejsou chápány jako náhrada za povinnou literaturu. Otázky do závěrečného testu budou sestaveny z povinné literatury a z odpřednášené látky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.