ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Rozvrh
Út 16:40–18:15 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Jiné omezení: posluchači bc. estetiky, kteří začali své studium před více než třemi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si tento předmět nemohou zapsat
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu bude seznámení studentů s fenoménem dvorské kultury v Evropě v období středověku a renesance. Důraz bude kladen na studium a analýzu textů - Andreas Capellanus - De Amore (příběh o zástupu mrtvých - I, 6), Vilém z Poitiers, Chretien de Troyes - Cligés, G. Chaucer - Canterburské povídky, Troilus a Kriseida, G. Boccaccio - Dekameron.
Osnova
 • Pojem dvorská kultura a dvorská láska. Historie bádání o dvorské kultuře (od roku 1893 po soušasnost)
 • Fenomén trubadúrů.
 • Andreas Capellanus - De amore. Důraz bude kladen na I. knihu De Amore.
 • Zásadní studie týkající se tohoto díla.
 • G. Chaucer -Troilus a Kriseida.
 • Chretién de Troyes - Cligés.
 • G. Boccaccio - Dekameron.
Literatura
 • MOORE, John C.
 • BENTON, John F. The Court of Champagne as a Literary Center. Speculum. 1961, vol. 36, no. 4, s. 551-591.
 • KELLY, Douglas. Coutly Love in Perspektive: The Hierarchy of Love in Andreas Capellanus. Traditio. 1968, vol. 24, no. , s. 119-147.
 • BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Illustrated by Radovan Krátký. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1979. 668 s. : i. info
 • CHAUCER, Geoffrey. Canterburské povídky [Odeon, 1970]. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1970. 435 s. info
 • LEWIS, C. S. (Clive Staples). The allegory of love : a study in medieval tradition. New York: Oxford University Press, 1958. 378 p. ; 2. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je 75% docházka, aktivní účast při výuce, plnění zadaných úkolů (písemných i jiných - rešerše apod.). Kurs bude ukončen písemným testem o probrané látce. Studenti kurzu musí být schopni číst odborný text v angličtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět není určen posluchačům oboru filmová věda.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.