ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Rozvrh
St 17:30–19:05 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: posluchači bc. estetiky, kteří začali své studium před více než třemi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si tento předmět nemohou zapsat. Pro ostatní obory není zápis omezen.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu bude seznámení studentů s fenoménem dvorské kultury v Evropě v období středověku a renesance. Důraz bude kladen na studium a analýzu textů - Andreas Capellanus - De Amore (příběh o zástupu mrtvých - I, 6), Vilém z Poitiers, Chretien de Troyes - Cligés, G. Chaucer - Canterburské povídky, Troilus a Kriseida, G. Boccaccio - Dekameron.
Osnova
 • Pojem dvorská kultura a dvorská láska. Historie bádání o dvorské kultuře (od roku 1893 po soušasnost)
 • Fenomén trubadúrů.
 • Andreas Capellanus - De amore. Důraz bude kladen na I. knihu De Amore.
 • Zásadní studie týkající se tohoto díla.
 • G. Chaucer -Troilus a Kriseida.
 • Chretién de Troyes - Cligés.
 • G. Boccaccio - Dekameron.
Literatura
 • KELLY, Douglas. Coutly Love in Perspektive: The Hierarchy of Love in Andreas Capellanus. Traditio. 1968, vol. 24, no. , s. 119-147.
 • BENTON, John F. The Court of Champagne as a Literary Center. Speculum. 1961, vol. 36, no. 4, s. 551-591.
 • MOORE, John C.
 • BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Illustrated by Radovan Krátký. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1979. 668 s. : i. info
 • CHAUCER, Geoffrey. Canterburské povídky [Odeon, 1970]. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1970. 435 s. info
 • LEWIS, C. S. (Clive Staples). The allegory of love : a study in medieval tradition. New York: Oxford University Press, 1958. 378 p. ; 2. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je 75% docházka, aktivní účast při výuce, plnění zadaných úkolů (písemných i jiných - rešerše apod.). Kurs bude ukončen písemným testem o probrané látce. Studenti kurzu musí být schopni číst odborný text v angličtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět není určen posluchačům oboru filmová věda.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.