POIA001 Jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
POIA001/A: Po 10:00–11:35 A49
POIA001/B: Pá 10:00–11:35 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání základních znalostí o gramatické struktuře jazyka a jeho lexiku. O seminário tem como objectivo a aquisiçăo dos conhecimentos elementares da língua - estruturas gramaticais e léxico.
Osnova
  • Práce s vybranou učebnicí je průběžně doplňována jinými texty a pracovními listy, související s probíranou problematikou, které mají usnadnit osvojení si dané látky. Je očekávána aktivní účast studenta. O trabalho com o manual adoptado é complementado por outros textos e folhas de trabalho, que abordando as temáticas tratadas, facilitam a fixaçăo da matéria aprendida. Espera-se a participaçăo activa do estudante.
Literatura
  • Coimbra, O.: Portugues sem Fronteiras I, Lidel Ed.
  • Jaroslava Jindrová,Mlýnková: Portugalština, LEDA-2001
  • Casteleiro, J.M.: Lusofonia I, Didactica - Icalp Ed.
  • Gramática Activa I - II - LIDEL- 2002
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, pří kterých jsou rozebírány texty, jak po stránce gramatické, tak i lexikální. Cvičení zaměřená na probíranou látku.
Metody hodnocení
Seminář, nepovinná účast; předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po úspěšném napsání dvou testů během semestru a závěrečného testu.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.