VHK_08 Intonace

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Pá 25. 9. 11:40–12:25 J21, Pá 23. 10. 11:40–12:25 J21, Pá 13. 11. 11:40–12:25 J21, Pá 11. 12. 11:40–12:25 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) zapsat jednohlas 2) zapsat intervaly 3) zapsat kvintakordy a jejich obraty 4) zapsat septakordy a obraty dominantního septakordu
Osnova
  • V jednosemestrálním kurzu mají studenti získat schopnost zapsat na základě poslechu jednohlasé a dvouhlasé melodie, dvou- až čtyřhlasé souzvuky a rytmicko-intonační útvary. Pozornost je také věnována praktickým vokálním intonančním cvičením.
  • Zápis jednohlasé melodie
  • Intervaly
  • Kvintakordy a jejich obraty
  • Dominantní septakord a jeho obraty
  • Septakordy - základní tvary
Literatura
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1990. 204 s. ISBN 8070582464. info
  • DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1979. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Další doporučená literatura: L.Daniel, Intonace a sluchová analýza I, scriptum Olomouc 1994 L.Daniel, Intonační cvičení I,II, Praha 1995 Předmět je ukončen formou sluchového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.