PB22PA29 Dějiny sociální pedagogiky

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
Út 16:40–18:15 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se sociálně pedagogickými názory v průřezu dějin se zdůrazněním popisu sociálního kontextu doby a prostředí. Cílem je rovněž interpretovat práce reformně orientovaných významných myslitelů a praktiků v oblasti sociální pedagogiky. Prioritou výuky je sledovanou minulost z pohledu dějin sociální pedagogiky hodnotit, nikoli jen popsat v souladu s odborným historickým diskursem v dostupných publikacích. Předmět je založen na transdisciplinárním propojení zvláště s historickou antropologií, kulturními a sociálními dějinami.
Osnova
  • 1. Sociální aspekty v antické výchově (názory na společnost, výchovu mládeže, ideály, etiku, díla). Úloha a postavení mužů, žen a dětí v antické společnosti. 2. Středověký člověk a jeho svět (sociální stratifikace). Působení církevních řádů v oblasti edukační a sociální péče (františkáni, dominikáni), vliv církevních představitelů na řešení sociálních problémů (Basileos Veliký, Petr Abélard). Úloha a postavení mužů, žen a dětí ve středověké společnosti. 3. Volný čas ve středověku. Svátky, požitky těla, hry, divadlo, lov, požitky ducha. Lidová kultura a humor. 4. Renesanční myslitelé o výchově (Vittorino da Feltre, Thomas More), společenské a kulturní změny raného novověku, lidé na okraji společnosti. 5. Renesanční člověk a jeho svět (sociální stratifikace). 6. Evropské pedagogické myšlení 17. století (jansenismus, pietismus, puritanismus) a jejich představitelé: Wolfgang Ratke, August Hermann Francke, Francis Bacon). Filosofické a sociálně pedagogické myšlenky a pansofické snahy Jana Amose Komenského. 7. Charakteristika společenských změn v osvícenství, nové paradigma výchovy. Pedagogické myšlenky a činnost filantropistů (Johann Bernhard Basedow, Christian Gotthilf Salzmann). 8. Názory a praxe předchůdců tzv. reformní pedagogiky (Jean Jacques Rousseau, Friedrich Fröbel, Lev Nikolajevič Tolstoj, Herbert Spencer). 9. Pedagogické myšlenky a činnost utopických socialistů (Robert Owen, Ch. Fourier, Saint – Simon). Spencerova teorie sociálního darwinismu. 10. Názory a praxe českých sociálních pedagogů: Karel Slavoj Amerling, Gustav Adolf Lindner, Inocenc Arnošt Bláha, Stanislav Velinský, Přemysl Pitter. 11. Názory a praxe světových sociálních pedagogů: Johann Heinrich Pestalozzi, Don Bosco, Herman Lietz, Anton Semjonovič Makarenko, Janusz Korczak.
Literatura
  • BURKE, Peter. Variety kulturních dějin. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006. 251 s. ISBN 8073250810. info
  • BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Translated by Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s. ISBN 8072036386. info
  • VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Translated by Jiří Žák - Gustav Francl. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2003. 261 s. ISBN 8070215437. info
  • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno: MU, 1999. 93 s. ISBN 80-210-2033-4. info
  • CACH, Josef. Počátky nových škol v českých zemích. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 124 s. ISBN 8071942197. info
  • BURKE, Peter. Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 319 s. ISBN 8020405895. info
  • CACH, Josef a Karel DVOŘÁK. G. A. Lindner a jeho odkaz dnešku. . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 180 s. info
Výukové metody
přednáška; diskuze se studenty
Metody hodnocení
Přednáška, seminář. Ukončení je písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.