AEA_26 Dokumentační techniky

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Plchová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AEA_26/A: St 7:30–9:05 C42, S. Plchová
AEA_26/B: St 9:10–10:45 C42, S. Plchová
Předpoklady
! NOWANY ( PAPVA_04 Dokumentační techniky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na podrobný výklad zásad kresby archeologického materiálu pro nálezové zprávy a publikaci. Důraz je kladen především na praktické zvládnutí kreseb památek hmotné kultury (archeologické nálezy z různých materiálů: keramika, kámen - broušená industrie, kovové předměty). Na konci kursu student má být schopen samostatně vytvořit dokumentační kresbu zadaného artefaktu a sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci.
Osnova
 • 1.,2. Seznámení s problematikou a náplní semináře (podmínky pro udělení zápočtu, pomůcky...) Základní pravidla tvorby vědecké ilustrace a vlastní kresebné dokumentace. Názorná obrazová prezentace (PowerPoint). Důležité pojmy: pohledy, profily (řezy), měřítko.
 • 3. Kresba keramiky. Střepový materiál (okraje, dna nádob).
 • 4. Kresba keramiky. Střepový materiál (dekor, výdutě, ucha).
 • 5.,6. Kresba keramiky. Zásady kresebné rekonstrukce keramického materiálu. (2 lekce)
 • 7. Kresba celých tvarů keramiky. Zásady při dokumentaci rozměrných předmětů.
 • 8. Kresba broušené industrie.
 • 9.,10. Kresba kovových předmětů - železo (2 lekce)
 • 11.,12. Kresba kovových předmětů - bronz (2 lekce)
 • 13. Zásady vytváření tabulek obrazové dokumentace (tradiční montáž nebo pomocí grafických programů na PC; číslování, použití měřítka)
 • 14. Závěr, odevzdání finální tabulky, udílení zápočtů
Literatura
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
Výukové metody
práce s archeologickým materiálem, základy technického kreslení
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet. Požadavky k zápočtu - účast na práci v semináři, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající kvalitě. (Keramika - minimálně 4 ks: střep, dekor, ucho, rekonstrukce, celý tvar, zmenšený tvar. Kámen - broušená industrie – min. 1 ks. Kov – min. 3 ks: železo, bronz.)
Informace učitele
Pomůcky pro práci v semináři: Papíry - pro přípravné kresby tužkou stačí i obyčejný kancelářský papír, pro finální kresby tuší je nutný kvalitní papír, na kterém se tuš nerozpíjí (pauzák nebo křídový papír). Tužky - doporučuji mikrotužku 0.5 mm, tuhu HB, + vhodnou gumu. Na finální kresby a) technická pera (např. CENTROGRAF, aspoň 2 tloušťky - např. 0.25 a 0.35 mm) a tuš pro technická pera (dobrý je např. Rotring, Staedtler) nebo b) obyčejné kovové namáčecí pero + černá tuš nebo c) černé dokumentační mikrofixy (doporučuji sadu CENTROPEN DOCUMENT - 0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7 mm). Pravítka a trojúhelníky, kružítko. Podle možnosti dále: posuvné měřítko ("šupléra"), "hřeben" na snímání profilů. Hodí se také šablona různých průměrů kružnic a několik pravoúhlých krabiček nebo kostek.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každý semestr.
Dvě seminární skupiny po max. 20 studentech.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.