AEA_26 Dokumentační techniky

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Danuše Švalbachová (cvičící)
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Rozvrh
Čt 8:20–9:55 C42
Předpoklady
AEA_01 Úvod do studia archeologie
Požadavky k zápočtu: - dostatečná účast na práci semináře - předložení vyhovujících kreseb (pérovek) dle požadavků ved. semináře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: 2 seminární skupiny
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na podrobný výklad zásad kresby archeologického materiálu a překreslování terénní dokumentace pro nálezové zprávy a publikaci. Důraz je kladen především na praktické zvládnutí kreseb půdorysných situací sídlištních a hrobových, profilů a především vlastních památek hmotné kultury (štípaná a broušená industrie, keramika, kostěné a kovové předměty).
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.