EN

FF:BJ_01 Bulharština pro začátečníky - Informace o předmětu

BJ_01 Bulharština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BJ_01/01: St 14:10–15:45 J21, Z. Cvetkova
BJ_01/02: St 15:50–17:25 G23, Z. Cvetkova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě bulharského jazyka a schopnost komunikovat v bulharštině na běžná témata každodenního života.
Osnova
  • Text: Koj ste? Kakvo ima tuka? Kakvo imate? Abeceda, písmo a výslovnost, přítomný čas sloves být a mít, rod podst. jmen, příd. jméno; Text: Novo žilište. Kak ste? Přízvuk, množ. č. podst. a příd. jmen, člen u podst. jmen, tvoření otázky pomocí tázacích zájmen, ukazovací zájmena; Text: Moj ili tvoj. Kakvo kazvate? Časování sloves, přítomný čas, člen u příd. jmen, zájmena přivlastňovací; Text: Koj kakvo želae. Přít. čas sloves typu četa, tvoření otázky, osobní zájmena ve 4.pádu, dny v týdnu; Text: V hotela. Časování sloves typu govorja, uča, vyjadřování českého infinitivu v bulh., příklady modálních sloves v češtině a bulharštině, fázová slovesa; Text: V poštata. Telefonen razgovor. Telegrama. Vyjadřování českých pádů, základní slovosled oznamovací věty, nejdůležitější předložky; Text: V restoranta. Budoucí čas, neosobní slovesa, slovesný vid.
Literatura
  • GLADKOVA, Hana. Učebnice bulharštiny. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 173 s. ISBN 8071842184. info
  • KUFNEROVÁ, Zlata a Petr PANEV. Bulharština pro samouky [Kufnerová, 1987]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 334 s. info
  • PROŠEK, Bohdan. Bulharsko-český, česko bulharský kapesní slovník [Prošek, 1983] : Česko-bulharský kapesní slovník (Variant.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
Výukové metody
Teoretický výklad, praktická jazyková cvičení, dril, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Zápočet dostanou studenti na základě zvládnutého dialogu vedeného v bulharštině s vyučujícím, popř. mezi sebou navzájem, na témata stanovená během některé z vyučovacích hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.