EN

FF:PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů - Informace o předmětu

PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 14:10–15:45 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabízí možnost seznámit se s vývojem česko-polských vztahů od středověku po současnost. Četba textů ilustrujících vzájemné vztahy. Referáty z publikovaných studií. - Středověké období: otázky vzájemných kandidatur na český a polský trůn, dynastická spřízněnost panovnických rodů obou zemí, vzájemný obraz ve světle kronikářských prací, církevní vztahy a vazby, vzájemné ovlivňování v právu, role českého jazyka, kulturní kontakty, obchod, husitství a Polsko, vzájemná migrace a emigrace ve středověku. Ranný novověk: změny ve vztazích, habsburské kandidatury na polský trůn, hospodářské prolínání, kulturní vlivy, náboženské rozdíly, Jednota bratrská, emigrace, minimalizace vazeb a vzájemného ovlivňování v 18. století. 19. století: rozdíly v cílech národního obrození, rozdílné postavení v habsburské monarchii. Meziválečné období, 2. světová válka: spor o Těšínsko, odlišné zahraničně-politické zájmy, usilování o konfederaci. Období po roce 1948 do 90. let 20. století.
Osnova
 • 1. Společné momenty v české a polské historii
 • 2. Česko-polské vztahy v historické perspektivě
 • 3. Česko-polské vztahy v novodobých dějinách
 • 4. Dějiny Slezska v česko-polských vztazích
 • 5. Spolupráce v rámci euroregionů
Literatura
 • Miloš Řezník, Polsko, Praha 2002.
 • Pavel Krafl, Přehled česko-polských vztahů v 10.–15. století, Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 147–180.
 • VALENTA, Jaroslav. Nástin dějin Těšínska. Edited by Mečislav Borák. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. : p. info
 • VALENTA, Jaroslav. Československo-polské vztahy v nejnovějších dějinách. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1967. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
Výukové metody
Přednášky, studium doporučené literatury.
Metody hodnocení
Vypracování závěrečné práce na zvolené téma.
Informace učitele
Pro zájemce o hlubší studium viz bibliografický přehled Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory, red. Milan Myška - Ryszard Gładkiewicz, Praha 1995 a bibliografie in: Slovanské historické studie 27, 2001.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.