EN

FF:RJ_03 Ruština pro slavisty I - Informace o předmětu

RJ_03 Ruština pro slavisty I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Rozvrh
St 15:50–17:25 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto východoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ruského jazyka a schopnost komunikovat v ruštině na běžná témata každodenního života.
Osnova
 • Mluvnice a pravopis:
 • 1. Hláskosloví a pravopis.
 • 2. Podstatná jména - rod mužský, ženský, střední.
 • 3. Přídavná jména.
 • 4. Slovesa - přítomný čas (I. a II. časování).
 • Konverzace:
 • 1. pozdravy, představování, oslovování, řečová etiketa
 • 1. rodina, příbuzenské vztahy
 • 2. Perofese, zaměstnání
 • 3. Bydlení, bydliště
Literatura
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 56 s. ISBN 80-85784-74-2. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga. 1, Ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1996. 248 s. : i. ISBN 80-85784-70-X. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1996. 96 s. ISBN 80-85784-71-8. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Výukové metody
Vyučovací metody: přednáška, gramatická cvičení, drilování slovíček, kontrola domácích úkolů, studentský referát.
Metody hodnocení
Pro splnění předmětu je požadováno splnění všech domácích úkolů a absolvování písemného testu s minimální úspěšností 75%.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.