EN

FF:RJ_73 Světová liter. pro slavisty - Informace o předmětu

RJ_73 Světová literatura pro slavisty

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Rozvrh
každé sudé pondělí 17:30–19:05 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ukázat různá pojetí světové literatury a dát studentům komplexní přehled syntetického a axiologického pojetí světové literatury od starověku a antiky po současnost podle civilizačních a kulturních epoch ve vztahu k jiným druhům umění. Na konci kurzu bude mít student znalosti klíčových vývojových proudů světové literatury a nejvýznamnějších autorů a děl, stejně jako vývoje pojetí světové literatury.
Osnova
 • 1) Literární komparatistika a koncepce světové literatury a světových literatur
 • 2) Přehled starověkých literatur
 • 3) Antická literatura (starořecká a římská)
 • 4) Středověká literatura evropská
 • 5) Období renesančně humanisticko-refomační
 • 6) Baroko a rokoko
 • 7) Evropský klasicismus
 • 8) Krize klasicismu, preromantismus, sentimentalismus a romantismus
 • 9) Realismus v 19. století
 • 10) Novoromantismus a modernismus
 • 11) Avantgardní tendence ve 20. století
 • 12) Novorealismus ve 20. století a jeho vztahy k moderně a avantgardě
 • 13) Postmodernismus
 • 14) Současný stav/status světové literatutry
Literatura
 • Zbavitel, D.: Starověká Indie. Praha 1985.
 • Micheli,M. de: Umělecké avantgardy 20. století. Praha 1964.
 • Stupka, V.: Světová literatura, část I. (do r. 1789). Brno 1982.
 • Fišer, Zb. Buddha. Praha 1968.
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Translated by Irena Murasová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 329 s. ISBN 8072030744. info
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 343 s. ISBN 80-86005-53-4. info
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. Translated by Kateřina Dejmalová. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 463 s. ISBN 80-86005-19-4. info
 • Mytologie Řeků I :příběhy bohů a lidí. Edited by Karl Kerényi - Jan Binder. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. 245 s. ISBN 80-86005-14-3. info
 • GUREVIČ, Aron. Nebe, peklo, svět :cesty k lidové kultuře středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 80-85787-41-5. info
 • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1996. 340 s. ISBN 80-85787-99-7. info
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. [Sv. 1]. Od doby kamenné po eleusinská mystéria. 1. vyd. Praha: ISE, 1995. 429 s. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • VÁGNER, Ivan a. Svět postmoderních her. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1995. 147 s. ISBN 80-85787-75-X. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
 • NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1994. 457 s. ISBN 80-85619-63-6. info
 • WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 198 s. ISBN 80-7113-104-0. info
 • CHOUCHA, Nadia. Surrealismus a magie [30918]. Praha: Volvox Globator, 1994. ISBN 80-85769-28-X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • Ilustrované dějiny světa. Bratislava: Gemini, 1993. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
 • POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu :Helénismus v Egyptě a Sýrii. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 377 s., 10. ISBN 80-85241-50-1. info
 • VODIČKA, Felix. Svět literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 220 s. ISBN 8004259073. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 8070210346. info
 • Slovník světových literárních děl. 1, A-L [1988, Odeon]. Edited by Vladimír Macura. Praha: Odeon, 1988. info
 • Slovník světových literárních děl. 2, M-Ž [1988, Odeon]. Edited by Vladimír Macura. Praha: Odeon, 1988. info
 • ASMUS, Valentin Ferdinandovič. Antická filozofie : Antičnaja filosofija (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1986. 542 s. : i. info
 • NEZVAL, Vítězslav. Moderní básnické směry [Nezval, 1984]. Praha: Československý spisovatel, 1984. info
 • KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury. Dotisk 1. vyd. Praha: Albatros, 1983. 599 s. : i. info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 3. Praha: Mladá fronta, 1982. 478 s. info
 • Malá encyklopédia spisovatelov sveta. 2. vyd. Bratislava: Obzor, 1981. 642 s. info
 • LYNTON, Norbert. Umění 19. a 20. století [3-2300]. Praha: Artia, 1981. info
 • LOSEV, Aleksej Fedorovič. Estetika Vozroždenija. Moskva: Mysl', 1978. 623 s. : i. info
 • GUREVIČ, Aaron Ja. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Edited by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16. info
 • VILÍMKOVÁ, Milada. Starověký Egypt. Praha: Mladá fronta, 1977. info
 • BERKOVSKIJ, Naum Jakovlevič. Německá romantika : Romantizm v Germanii (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1976. 541 s. info
 • Slovník antické kultury. Edited by Václav Bahník - Jaromír Bělský - Helena Businská. Praha: Svoboda, 1974. 717 s. info
 • Světové mytologie : nábožensko-mytologické systémy národů světa. Edited by Zsuzsa Kulcsár. Praha: Orbis, 1973. info
 • KUTAL, Albert. České gotické umění [Kutal, 1972]. Edited by Vladimír Špaček. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1972. 209 s. : i. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s., [5. info
 • GAMPERT, Vilém. Moudrost a umění starých Indů. Praha: Odeon, 1971. info
 • SYPHER, Wylie. Od renesance k baroku : proměny umění a literatury 1400-1700. Praha: Odeon, 1971. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Na počátku byl Sumer [Zamarovský, 1966]. Praha: Mladá fronta, 1966. info
 • STROHSOVÁ, Eva. Zrození moderny. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963. 155 s. info
 • LESNÝ, Vincenc. Buddhismus [Lesný, 1948]. 1. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 445 s. info
 • VAŠICA, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu [Vašica, 1938]. V Praze: Vyšehrad, 1938. 349 s. info
 • ČERNÝ, Václav. Esej o básnickém baroku. Praha: Orbis, 1937. 144 s. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je aditivní a axiologické pojetí světové literatury, ale současně vize syntetického a reprezentačního kritéria ve smyslu stratifikace literatury podle kulturně historických areálů, v nichž se hledá specifické místo slovanských literatur. Seminář je zaměřen na prezentaci hodnot, jež v podobě kánonu a tradice působí na současné procesy v literatuře formou jednotlivých studentských prezentací a následné diskuse.
Metody hodnocení
Výuka formou přednášek, ústní zkouška.
Informace učitele
orientace v předneseném materiálu a faktografické znalosti
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.