EN

FF:SB_01 Srbština pro začátečníky - Informace o předmětu

SB_01 Srbština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Vlachová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 G22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět NENÍ URČEN pro studenty chorvatského jazyka v jakékoliv formě!!!
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě jednoduché věty a jednoduchých souvětí v srbském jazyce a schopnost komunikovat v srbštině na základní témata každodenního života.
Osnova
  • Tekstovi: Aerodrom Beograd, Prvi dan u institutu, Ko je ovo? Šta je ovo? U hotelu, U gradu, Porodica Popović, Koliko je sati, Nova drugarica, Dobro veče, Subota, Dolaze gosti, Raspored časova, Koncert, Posle koncerta, Imam jednu malu želju, Idemo u Smederevo, Roditelji Nikole Popovića, Volite li da putujete? Kako? S kim?, Pauza, Jedno prijatno veče, Marko je stigao iz Italije, Kod Silvije i Marka, Šta se desilo Milošu?, Kome pišeš?, Novi stan, Kakav je?, Šta voli? Gramatika: Glagol BITI, Nominativ jednine imenica, Lične i prisvojne zamenice jednina, Lokativ imenica u jednini sa predlozima u i na, Osnovni brojevi, Prezent glagola na ima, Lokativ množine imenica, Pridevi, Genitiv jednine sa predlozima pre, posle, od, do, iz, Prezent glagola na em i am, Genitiv množine imenica, Modalni glagoli, Akuzativ jednine i množine imenica, prideva i pridevskih zamenica, Redni brojevi, Akuzativ jednine i množine sa predlozima u i na i sa glagolima kretanja, Instrumental jednine i množine imenica, prideva i zamenica, Perfekat glagola na ti, Lokativ imenica i prideva sa predlozima u i na, Perfekat glagola na ći, Dativ jednine i množine imenica, zamenica i prideva, Glagoli hteti i moći u perfektu, Dativ sa predlozima ka i prema, Akuzativ jednine i množine imenica, prideva i zamenica, Opisni pridevi Konverzacija: Upoznavanje, Ko je ovo, Šta je ovo, Moj grad, Nešto o sebi, Moja porodica, Moj dan, Šta volim da radim, Slobodno vreme, Putovanja, Nešto o baki i deki, Subota uveče, Moj stan, Kod druga / drugarice
Literatura
  • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 57 s. ISBN 86-7147-051-2. info
  • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 360 s. ISBN 86-7147-050-4. info
  • Srpsko-češki i češko-srpski rečnik. Edited by Anna Jeníková. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2002. 586 s. ISBN 8073350106. info
  • JOKANOVIĆ-MICHAJLOV, Jelica a Vesna LOMPAR. Govorimo srpski : udžbenik srpskog jezika za strance. Beograd: Mećunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, 2001. 96 s. info
  • SEDLÁČEK, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989. ISBN 8020001719. info
  • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátština pro samouky [2-7635]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
  • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátsko-český slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 987 s. info
  • TOGNER, Vladimír. Cvičebnice srbocharvátštiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 495 s. info
Výukové metody
Srbština: Seminář, 1½ hodina týdně, plus půl hodiny konzultace osobně se studenty.
Metody hodnocení
Podmínky k zápočtu jsou aktivní účast na semináři (je povoleno maximálně 3 absence)15%, zpracování všech domácích úkolů 25%, úspěšně napsán zápočtový test 60%.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.