EN

FF:UJ_22 Ukrajinština I - Informace o předmětu

UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Bartoňová (cvičící)
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UJ_22/A: Čt 10:50–12:25 N31, O. Čmelíková
UJ_22/B: Čt 15:50–17:25 M13, L. Bartoňová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů ukrajinského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ukrajinštiny a schopnost komunikovat na běžná témata každodenního života.
Osnova
 • Ukrajinská abeceda. Základy čtení. Slovní druhy v ukrajinštině. Základní poznatky o ukrajinské gramatice:
 • Slovesa (slovesné třídy, časování).
 • Podstatná jména (rod a číslo, tvoření plurálu).
 • Přídavná jména (tvrdá a měkká deklinace).
 • Zájmena (osobní, přivlastňovací).
 • Číslovky (základní).
 • Apostrof.
 • Konverzační témata:
 • Základy řečové etikety.
 • Seznámení.
 • Rodina.
 • Mé město. Orientace ve městě.
 • Obchody a nákupy
Literatura
 • Česko-ukrajinský, ukrajinsko-český kapesní slovník. Ornst, Jaroslav a kolektiv. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2005, 368 s.
 • Frolova T.D. Ukrajinska za 26 dniv: Ukrajinska dlja tych, chto jiji ne vyvčav. A.C.K., Kyjiv 2004, 304 s. ISBN 966-319-073-6
 • Isyčenko Ju.: Samoučitěl ukrajinskogo jazyka, Kyjev 1990.
 • LEŠKA, Oldřich, Nikolaj SAVICKÝ a Růžena ŠIŠKOVÁ. Mluvnice současné ukrajinštiny. Vyd. 1. Praha: Slovanský ústav, 2001. 235 s. ISBN 8086420027. info
 • MYRONOVA, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno: MU, 2001. 318 s. Díl 2. ISBN 80-210-2209-4. info
 • Ukrajinsko-český a česko ukrajinský slovník. Šišková, Růžena - Savický, Nikolaj. Leda, Praha 2008, 1032 s.
 • Ukrajinskyj pravopys. Naukova dumka. Kyjiv 2007, 288 s.
 • Zajčenko N.F., Vorobjova S.A. Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy dlja inozemciv: usne movlennja. Znannja Ukrajiny, Kyjiv 2005, 324 s. ISBN 966-7999-88-2
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test, ústní část (oprava chyb, konverzace).
Požadavky pro ukončení: aktivní účast (max. tři absence), domácí úkoly.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.