EN

FF:UJ_52 Kultura vých. Slovanů I - Informace o předmětu

UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Rozvrh
St 17:30–19:05 M12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění východoslovanskému myšlení;
osvojení si pojmů z materiální kultury východních Slovanů;
vymezení hlavních rozdílů mezi kulturou východních a západních Slovanů;
Osnova
 • 1. Církev
 • 2. Exkurze do pravoslavného chrámu sv. Václava v Brně
 • 3. Slovanská mytologie
 • 4. Talismany, pověry
 • 5. Svátky, slavení
 • 6. Umění, kultura
 • 7. Svatba
 • 8. Návštěva výstavy
 • 9. Promítání filmu
 • 10. Kolokvium
Literatura
 • Krypjakevyč, I.: Istorija ukrajinskoji kultury. Kyjiv, 2002
 • Dmytrenko, M.: Ukrajinska folklorystyka. Kyjiv, 2001.
 • SLÁDEK, Karel. Mystická teologie východoslovanských křesťanů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 229 s. ISBN 9788087378236. info
 • PROFANTOVÁ, Naďa a Martin PROFANT. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. 2. vyd. Praha: Libri, 2004. 259 s. ISBN 8072772198. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 413 s. ISBN 8070213973. info
 • PITRO, Martin a Petr VOKÁČ. Bohové dávných Slovanů. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 206 s. ISBN 8085866919. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 2. přeprac. vyd. Praha: Libri, 2000. 341 s. ISBN 8072770225. info
 • VÁŇA, Zdeněk. Svět dávných Slovanů. Praha: Artia, 1983. 239 s. info
 • NIEDERLE, Lubor. Rukověť slovanských starožitností. Edited by Jan Eisner. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. info
Výukové metody
Dvouhodinový seminář jedenkrát týdně.
Metody hodnocení
Diskuse v hodině, domácí referát, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.