AJ34120 Literární hodnoty a kanonicita

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
As its title suggests, this course will provide an occasion for students to engage issues of literary value – historical, contemporary, and personal. This engagement will be facilitated by a running comparison between works of established literary value and inferior items such as comic opera, and popular and pulp fiction (Both types will be treated as "case studies"). The questions that will be considered include: What intrinsic qualities establish literary value over time? Beyond extrinsic issues and the demands of the literary marketplace, what establishes a work as canonical? From Aristotle to Harold Bloom, from Horace to Jack Stillinger, this course and its readings will challenge accepted notions as well as foster an appreciation for scholarly traditions.
Osnova
 • Session 1: Introduction: Case Studies: Read Philip Davis, Why Victorian Literature Still Matters (Oxford: Blackwell, 2008). Rita Felski, Uses of Literature (Oxford: Blackwell, 2008) . Case studies to work with during this seminar and those following: John Keats, The Eve of St Agnes (1819). Henry James, The Turn of the Screw (1898). William Shakespeare, Hamlet (1600). Laurence Sterne, Tristram Shandy (1759–1768). Gilbert & Sullivan, The Mikado (1885). Bram Stoker, The Lair of the White Worm (1911)
 • Session 2: Taxonomy: Read Aristotle, Poetics. Horace, Ars Poetica. Longinus, On the Sublime. Tomáš Kulka, Umění a kýč (Kitsch and Art; 1994 and 2002). Linda and Michael Hutcheon, Opera: The Art of Dying (Cambridge, Mass: Harvard UP, 2004) (extracts)
 • Session 3: Canonicity: Read Harold Bloom, The Western Canon. Harold Bloom, Anxiety of Influence (1973). Harold Bloom, Tanner Lectures on Human Values (1997)
 • Session 4: Research Methods: Read Jack Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius. Gary Taylor, from Moment by Moment by Shakespeare
 • Session 5: Literary Approaches: Read Brian Vickers, Appropriating Shakespeare.
 • Session 6: Further Considerations: Read Valentine Cunningham, Reading after Theory (Oxford: Blackwell, 2002)
 • Session 7: Credit Conference: During this conference students will give 20-minute papers related to both the issues dealt with in the seminar and the topic of their thesis
Literatura
  povinná literatura
 • Philip Davis, Why Victorian Literature Still Matters (Oxford: Blackwell, 2008)
 • F. R. Leavis, The Great Tradition (1948) (extracts)
 • Aristotle, Poetics
 • Harold Bloom, The Western Canon: The Books and Schools of the Ages (New York: Riverhead Books, 1995)
 • Linda and Michael Hutcheon, Opera: The Art of Dying (Cambridge, Mass: Harvard UP, 2004) (extracts)
 • Brian Vickers, Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels (New Haven: Yale UP, 1993)
 • Horace, Ars Poetica
 • Jack Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius (Oxford: Oxford UP, 1991)
 • Tomáš Kulka, Umění a kýč (Kitsch and Art; 1994 and 2002)
 • Gary Taylor, "C:/wp/file.txt 05:41 10-07-98" (in Andrew Murphy, ed. The Renaissance Text. Manchester UP, 2000: 44–54)
 • Harold Bloom, Tanner Lectures on Human Values (1997)
 • Harold Bloom, Anxiety of Influence (1973)
 • Rita Felski, Uses of Literature (Oxford: Blackwell, 2008)
 • Benjamin Britten, The Turn of the Screw (opera; 1954)
 • Valentine Cunningham, Reading after Theory (Oxford: Blackwell, 2002)
 • Gary Taylor, from Moment by Moment by Shakespeare (London: Macmillan, 1985) (extracts)
 • Longinus, On the Sublime
Výukové metody
Seminar of 3 hours conducted every other week
Metody hodnocení
Marks will be based on the student's preparation for and participation in the seminars, as well as for composing and delivering a conference paper on an approved topic. As is consistent with Doctoral level studies, in terms of the final mark, emphasis will be placed on precision, knowledge base, and originality of thought.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2024.