LMKA03 Moderní a postmoderní román

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Koten, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl představit klíčová místa v dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti. V úvodní hodině se studenti seznámí se základními aspekty myšlení o románu a proměnách románové formy (rozpad tradiční epiky) ve 20. století s ohledem na problematiku konceptů moderny a postmoderny. V následujících seminářích bude analyzován typ vybraného románu, jeho struktura (narativní strategie, vypravěč, poetika postav, čas, reflexivita atd.) i širší problémy, jež dílo nastoluje (autorita a etika románu atd.). Vyučující v každém semináři představí literárněhistorický kontext, do něhož bude dílo zasazeno.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
prozumět teorii románu a naratologie,
využít představenou metodologii při interpretaci románů české, německé, britské, jihoafrické a americké literatury,
vymezit vývoj románové formy ve 20. století (od zrodu moderny k postmoderně),
rozšíří si horizonty o díla světové literatury.
Osnova
 • Kurz si klade za cíl představit klíčová místa v dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti. Probírány budou tyto romány:
 • 27.9. Max Frisch: Homo Faber
 • 4.10. Günter Grass: Plechový bubínek
 • 11.10. J.M. Coetzee: Deník špatného roku
 • 18.10. Joseph Roth: Pochod Radeckého
 • 25.10. Knut Hamsun: Pan
 • 1.11. Jonathan Littell: Laskavé bohyně
 • 8.11. Witold Gombrowicz: Pornografie, Kosmos
 • 15.11. čtecí týden / týden vědy
 • 22.11. Kazuo Ishiguro: Soumrak dne
 • 26.11. Raymond Chandler: Dáma v jezeře
 • 6.12. Aleksandar Tišma: Použití člověka
Literatura
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • KUNDERA, Milan. Kastrující stín svatého Garty. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 70 s. ISBN 8071082740. info
 • KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 78 s. ISBN 8071082791. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně : (cestami filozofie a literatury). Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 424 s. ISBN 8072152149. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? :schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 80-7294-079-1. info
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3. info
 • SCHOLES, Robert E. a Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. [Brno]: Atlantis, 1994. ISBN 8071080802. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu : Epos i roman (Orig.) : O dvuch zadačach literaturovedenija (Orig.) : Problemy poetiky Dostojevskogo (Orig.) : Slovo v poezii i v proze (Orig.) : Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kuľtura srednevekovja i renessansa (Orig.). Edited by Vincent Šabík, Translated by Marta Baránková. Vyd. 1. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
 • FORSTER, Edward Morgan. Aspects of the novel [Forster, 1962]. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. 175 s. info
 • BOOTH, Wayne C. The rhetoric of fiction. 1st Phoenix ed. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 455 p. info
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, analýzy a syntézy poznatků. Opírá se oo kolektivní práci, diskusi ve výuce i individuální práci studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK je předmět povinný - kredity A. Pro posluchače bohemistiky je povinně volitelný (kredity B), pro ostatní posluchače volitelný (kredity C).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.